Teknik Memegang Lembing Yang Benar Pada Olahraga Atletik Lempar Lembing

Lempar Lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang mana termasuk dalam kategori nomor lempar. dan bagi anda anak pelajar pastinya materi lempar lembing ini diajarkan pada waktu tingkat SMP maupun SMA.

Pada teknik dasar lempar lembing salah satu faktor penting yang perlu anda ketahui adalah dengan mengetahui teknik memegang lembing yang benar. Karena dari cara memegang lembing ini lah kita bisa menggunakan beberapa gaya atau cara melempar lembing dengan benar, dan ini adalah salah satu faktor syah atau tidaknya suatu lemparan.

Lemparan lembing di nyatakan syah jika menancap pada sektor lapangan lempar lembing. untuk menambah wawasan anda dalam lempar lembing, kali ini volimaniak akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai teknik memegang lembing. untuk uraiannya langsung saja akan saya jelaskan lebih detail;

Dalam olahraga lempar lembing terdapat beberapa teknik yang harus diperhatikan, di antaranya adalah tentang cara memegang lembing, cara membawa lembing, gaya melempar, dan sikap ketika melempar lembing.

Cara Memegang Lembing


Untuk memegang lembing ada terdapat aturan dan ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Ada dua macam cara dalam memegang lembing, yaitu:

Cara memegang lembing Finlandia 


Cara Memegang LembingPertama lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hamper menuju arah badan. Kemudian jari tengah memegang tepian atau pangkal ujung dari tali bagian belakang (dilingkarkan, dibantu dengan ibu jari ndiletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing. Jari telunjuk harus lemas ke belakang membantu menahan badan lembing. Sedangkan jari-jari yang lainnya turut memegang lilitan pegangan di atasnya dalam keadaan lemas. Dengan cara Finlandia ini, jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar (Syarifuddin, 1992).

Cara memegang lembing Amerika 


Pertama lembing diletakkan pada telapak tangan, dengan ujung atau mata lembing serong hamper menuju kea rah badan. Kemudian jari telunjuk memegang tepian atau pangkal dari ujung tali bagian belakang lembing, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing serta dalam keadaan lurus. Sedangkan ketiga jari lainya berimpit dan renggang dengan jari telunjuk turut membantu dan menutupi lilitan tali lembing. Jadi dengan pegangan cara Amerika ini jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar (Syarifuddin, 1992).

Cara memegang lembing Menjepit 


caranya hanya menjepitkan lembing diantara dua jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari jari lainnya memmegang biasa.

Cara Membawa Lembing


Cara mengambil awalan pada lempar lembing sangat erat kaitannya dengan cara membawa lembing. Oleh karena itu perlu juga diketahui oleh para atlet lempar lembing.

Membawa lembing diatas pundak 

Teknik Memegang Lembing

Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas, siku tangan dilipat atau ditekuk menuju depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit (hop-step) pada waktu akan melempar.

Membawa lembing Di bawah


Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat dengan tanah.

Membawa lembing di depan dada


Mata lembing menuju serong ke bawah sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan.

Sedangkan dalam membawa lembing, ada tiga cara yang bisa digunakan, yaitu:
  1. Tangan sebelah kanan ditekuk, kemudian lembing dipegang hingga sejajar dengan telinga. Sementara mata lembing diarahkan ke depan agak serong ke arah bawah.
  2. Tangan sebelah kanan ditekuk, kemudian lembing dipegang hingga sejajar dengan telinga, tetapi mata lembing diarahkan ke depan dengan serong ke atas.
  3. Lembing dibawa oleh tangan kanan yang diletakkan di belakang badan dengan mata lembing diarahkan ke depan serong atas.

PERATURAN-PERATURAN DALAM LEMPAR LEMBING

  1. Lembing terdiri atas 3 bagian yaitu mata lembing, badan lembing dan tali pegangan lembing.
  2. Panjang lembing putra : 2,6 m – 2,7 m sedangkan untuk putri : 2,2 m – 2,3 m. berat lembing putra : 800 gram sedangkan untuk putrid : 600 gram.
  3. Lembing harus dipegang pada tempat pegangan
  4. Lemparan sah bila lembing menancap atau menggores ke tanah
  5. Lemparan tidak sah bila sewaktu melempar menyentuh tanah di depan lengkung lemparan
Itulah beberapa teknik memegang lembing yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi anda semua,
Powered by Blogger.